Novice

2. sastanak - ZP
Drugi sestanek partnerjev
19. maj 2014

Drugi sestanek projektnih partnerjev v projektu Zeleno podeželje je potekal 15. in 16. maja 2014 v prostorih Ljudske univerze "Dragutin Novak" v Ludbregu. Dvodnevno srečanje, ki ga je organiziralo mesto Ludbreg je doseglo dva poglavitna cilja: pregledali in ocenili smo status projekta, odstopanje in stanje po delovnih paketih vključno s stanjem in kvaliteto doseženih produktov in rezultatov; izvedli smo usposabljanje projektnih partnerjev za poročanje o napredku, o arhiviranju dokumentacije in uporabi sistema za poročanje ISARR.

Ugotovljeno je bilo, da so aktivnosti, ki so bile načrtovane na predhodnem sestanku izvedene, akcijski načrt pa se prilagaja glede na stanje projekta. Projekt se izvaja v skladu z načrtom in vstopa v ključno fazo izvajanja, kjer se od partnerjev pričakujejo dobro sodelovanje, upoštevanje rokov in usmerjenost h kakovosti produktov. Partnerji imajo nekaj težav zaradi pogodbe o sofinanciranju, ki še vedno ni podpisana (sredstva ESRR). Težave nastajajo zaradi nezmožnosti pridobitve posojila, kandidiranja na razpisih za financiranje in sofinanciranje ter nezmožnosti plačila zunanjim izvajalcem pri hrvaških partnerjih (zaradi neurejene oprostitve DDV-ja). Upamo, da  bo Skupni tehnični sekretariat hitro izvedel svoje preostale obveznosti tako, da bo izvajanje projekta potekalo nemoteno.

Dogovorjeno je bilo, da bomo Tržno-promocijski sistem Zeleno podeželje, ki vključuje sinergijo spletne tržnice in zelenih točk, razvili v širšem obsegu od načrtovanega tako, da bo zagotovljena trajnost, nadgradnja in donosnost tudi po zaključku projekta. Novice o modelu lahko pričakujete kmalu, popolno funkcionalnost pa načrtujemo jeseni.

Nazaj

Novice