Novice

Kick-off sastanak 1
Izveden kick-off sestanek projekta Zeleno podeželje
17. februar 2014

Kick- off sestanek projekta Zeleno podeželje je potekal 11. in 12. februarja na Turistični kmetiji Puhan v Bogojini. Organizator sestanka je bil vodilen partner projekta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota.

Sestanek je bil poleg podrobnejšega spoznavanja z aktivnostmi projekta namenjen tudi za podrobnejše  usklajevanje delovnih paketov ter seznanitev z vsemi delovnimi  procesi znotraj projekta.

V dveh dneh so predstavniki projektnih partnerjev bili seznanjeni z načinom dela s projektno dokumentacijo, s finančnim upravljanjem projekta, s koordinacijo in poročanjem, s upravljanjem z spremembami, s komunikacijo znotraj konzorcija ter s komunikacijo do okolja. Na sestanku je bila dogovorjena organizacijska struktura projekta. Izbran je bil upravni odbor in tehnično tajništvo projekta.

Predstavniki projektnega partnerja INTK Murska Sobota, ki ima funkcijo projektne pisarne so pripravili dokument za iniciranje projekta (Project Initiation Document) z vsemi informacijami potrebnimi za uspešno vodenje projekta.

Naslednji sestanek projektnega konzorcija bo organiziran v maju, ko bodo aktivnosti na projektu prešle v  ključno fazo implementacije. Poleg podrobne analize tekočih aktivnosti bodo na sestanku organizirane delavnice na temo poročanja, arhiviranja dokumentacije ter koriščenja sistema za poročanje ISARR. 

Nazaj

Novice