O projektu

O projektu

Naslov projekta

Implementacija tržno/promocijskega sistema za lokalne heterogene kmetijske pridelke in izdelke višje kakovosti

Akronim

Zeleno podeželje

Organizacija vodilnega partnerja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Organizacije partnerjev

Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

Inštitut za napredne tehnologije in komunikacije Murska Sobota

Razvojna agencija Grada Čakovca

Grad Ludbreg

Vključene regije

Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija

Hrvaška: Međimurska županija, Varaždinska županija

Datum začetka – Datum konca

1.1.2014. – 17.6.2015.

Skupna vrednost projekta

453.104,30   EUR

Spletna stran projekta

http://zeleno-podezelje.eu

Specifični cilji projekta

Osnovni cilj projekta je izboljšati gospodarsko rast in konkurenčnost pridelovalcev kmetijskih produktov na obmejnem področju SV Slovenije (Podravska, Pomurska) in SZ Hrvaške (Varaždinska, Međimurska) na osnovi inovativnih in celovitih pristopov k promociji in trženju heterogenih podeželskih kmetijskih pridelkov in izdelkov višje kakovosti.

Na osnovi tega želi projekt doseči naslednje specifične cilje:

  • S celovitim in inovativnim tržno/promocijskim sistemom pospešiti omogočiti naraščanje števila MSP, specializiranih kmetij in združenj na področju proizvodnje kmetijskih produktov višje kvalitete

  • Na osnovi konkretnih promocijskih aktivnosti na terenu in medsebojno izmenjavo dobrih praks spodbuditi čezmejno poslovno sodelovanje na področju kmetijstva, kar je še posebej pomembno zaradi bližajočega se vstopa Hrvaške v EU in padec administrativne meje, kar bo omogočilo prosti pretok kmetijskih produktov

  • Z novimi promocijskimi kanali (Zelene točke in spletna tržnica) ter obsežnimi promocijskimi akcijami v večjih urbanih središčih, specializiranih sejmih turističnih centrih povečati prepoznavnost kmetijskih produktov

  • Izobraževati in promovirati lokalno prebivalstvo in proizvajalce s ciljem razvoja novih priložnosti za lokalno prebivalstvo na podeželskem območju

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in je delno financiran s strani Evropske unije znotraj Evropskega sklada za regionalni razvoj.